Kolofon

 

adelphi research gemeinnützige GmbH
Alt-Moabit 91
10559 Berlin
T +49 (30) 8900068-0
F +49 (30) 8900068-10
office@adelphi.de

Direktorji: Alexander Carius, Mikael P. Henzler, Walter Kahlenborn
Sedež družbe je v Berlinu
Lokalno sodišče v Charlottenburgu
HRB 81753
USt.-ID: DE813281567

 

Neprofitni status:
davčni urad za gospodarske družbe I v Berlinu je družbo adelphi research nazadnje priznal kot neprofitno organizacijo z obvestilom z dne 15. marca 2016. Spodbujamo naslednje neprofitne namene: spodbujanje znanosti in raziskav (člen 52, odstavek 2, stavek 1, št. 1 AO), spodbujanje nacionalnega in poklicnega izobraževanja ter pomoči študentom (člen 52, odstavek 2, stavek 1, št. 7 AO), spodbujanje varstva okolja (člen 52, odstavek 2, stavek 1, št. 8 AO) in spodbujanje razvojnega sodelovanja (člen 52, odstavek 2, stavek 1, št. 15 AO).

 

Odgovornost v skladu s členom 55(2) RStV in informacije v skladu s členom 2 DL-InfoV

Oseba, ki je po zakonu o tisku odgovorna za spletno stran:
Alexander Carius
adelphi
Alt-Moabit 91
10559 Berlin

T +49 30 8900068-0
F +49 (30) 8900068-10
office@adelphi.de

 

Tehnična kontaktna oseba za spletno stran (webmaster):
Daniel Högele
webmaster@adelphi.de

 

Pravne informacije o odgovornosti/izjava o omejitvi odgovornosti

Vsebina tega spletnega mesta
adelphi ne prevzema nobene odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost zagotovljenih informacij. Zahtevki iz naslova odgovornosti do družbe adelphi, ki se nanašajo na materialno ali nematerialno škodo, povzročeno z uporabo ali neuporabo zagotovljenih informacij, so v osnovi izključeni, če ni dokazane namerne ali hudo malomarne napake družbe adelphi.

Vse ponudbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in niso zavezujoče. adelphi si izrecno pridržuje pravico, da spremeni, dopolni ali izbriše dele strani ali celotno ponudbo brez posebnega obvestila ali da začasno ali trajno preneha z objavo.

 

Zunanje povezave
To spletno mesto vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb (“zunanje povezave”). Za ta spletna mesta so odgovorni izključno njihovi upravljavci. Zato ne moremo prevzeti nobene odgovornosti za njihovo vsebino in politiko varstva podatkov. Ob prvem ustvarjanju zunanjih povezav smo preverili, ali zunanja vsebina ne krši zakonov. Takrat ni bilo očitnih pravnih kršitev. Na sedanjo in prihodnjo zasnovo ter vsebino povezanih strani nimamo nobenega vpliva. Vključitev zunanjih povezav ne pomeni, da vsebino, ki se skriva za referenco ali povezavo, sprejemamo kot svojo. Namesto tega se izrecno distanciramo od vseh nezakonitih in žaljivih vsebin. Če vas v nasprotju s pričakovanji z našega spletnega mesta preusmerimo na sporno vsebino, vam bomo zelo hvaležni, če nas o tem obvestite na naslov webmaster@adelphi.de. Stalno spremljanje naših zunanjih povezav ni smiselno brez konkretnih znakov pravnih kršitev. Če bomo izvedeli za kakršne koli pravne kršitve, bomo takšne povezave nemudoma izbrisali.

 

Avtorsko pravo in pravo blagovnih znamk
Vsebina tega spletnega mesta je zaščitena z avtorskimi pravicami. Vsebine tega spletnega mesta ni dovoljeno razmnoževati v nobeni obliki ali obdelovati, razmnoževati ali razširjati z uporabo elektronskih sistemov brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe adelphi, razen če je to izrecno dovoljeno z zakonom o avtorskih pravicah.

Slike in fotografije, uporabljene na spletnem mestu, izvirajo iz adelphijevega lastnega fonda slik ali pa so slike z licenco. Informacije o avtorskih pravicah za vsako licenčno sliko so prikazane v sliki ali neposredno ob njej.

Za vsa imena blagovnih znamk in blagovne znamke, omenjene na tem spletnem mestu, brez omejitev veljajo določbe veljavnega zakona o označevanju in po potrebi lastninske pravice zadevnih registriranih lastnikov.

 

Varstvo podatkov
Preberite naš “Pravilnik o zasebnosti na spletu“.

 

Pravna veljavnost izjave o omejitvi odgovornosti
Ta izjava o omejitvi odgovornosti velja kot del spletne publikacije družbe adelphi. Če deli ali posamezni izrazi te izjave niso zakoniti ali pravilni, to ne vpliva na vsebino ali veljavnost drugih delov.