NATEČAJ

Turizem je ena najpomembnejših gospodarskih panog za alpsko regijo: približno 40% občin v Alpah je odvisnih od turizma. Edinstvene krajine in raznolika naravna in kulturna ponudba vsako leto privlačijo milijone turistov.

Istočasno pa vplivi podnebne krize alpsko regijo še posebej prizadenejo. Temperature tukaj rastejo skoraj dvakrat hitreje kot v preostalih delih severne poloble. Potreba po ukrepanju je zelo velika, da bi tako lahko ohranili Alpe kot edinstveno naravno in kulturno krajino.

© Eberhard Grossgasteiger – unsplash.com

© Nigel Tadyanehondo – unsplash.com

VELIKA POTREBA PO UKREPANJU

Temperature tukaj rastejo skoraj dvakrat hitreje kot v preostalem delu severne poloble. Povišanje temperature za približno 2°C v primerjavi z predindustrijskim obdobjem ima že danes občutne posledice za alpsko okolje.

Zato je torej pomembno razviti trajnostne turistične ponudbe, pri katerih sta v ospredju doživljanje in varstvo podnebja in okolja. Turistični obrati lahko na ta način prispevajo k ohranitvi biotske raznovrstnosti, učinkovitejši rabi naravnih virov in varstvu podnebja.

Razvoj trajnostnega turizma je eno od mnogih področjih ukrepanja v sklopu aktivnosti za varstvo podnebja v Alpah. Tukaj boste našli podnebne cilje Alpske konvencije za 2050, kot tudi kratkoročno in srednjeročno zastavljene aktivnosti.

Priznanje za naš trud, da ohranimo trajnostno ponudbo gorskih koč, nam je ponovno dalo potrditev za naše delo in sprožilo ogromno pozitivnih odzivov.

Thomas GesellReferent za koče v Nemški alpski zvezi DAV, sekcija München, upravljalec koče Höllentalangerhütte, prejemnik posebne nagrade za gorske koče

Potrebujemo novo okoljsko ozaveščenost na globalni ravni. To želimo prikazati tudi našim gostom iz vsega sveta. Ne moremo obstajati brez narave. Mi nismo neka ločena eksistenca. Spoštovati naravo pomeni spoštovati bistvo življenja.

Roland DemetzLastnik hotela Mountain Design Hotel EdenSelva, 2. mesto 2019

Varstvo podnebja zame ne pomeni marketing, temveč življenjski slog.

Ingo TheinerUpravljalec hotela theiner’s garten, Das Biorefugium, 1. mesto 2019

© Ales Krivec – unsplash.com

© Sergiy Palamarchuk – shutterstock.com

NAJ BO VAŠ ANGAŽMA VIDEN

Natečaj ClimaHost želi nuditi podporo prenočitvenim obratom, ki so izvedli zgledne ukrepe za varstvo podnebja in prispevajo k trajnostni turistični ponudbi alpske regije.

PRENESI BROŠURO: POVZETEK CLIMAHOST 2019 DOWNLOAD

KATEGORIJE

Prijavite se lahko v sledečih treh kategorijah:

Novogradnja

Kdor gradi na novo ima možnost, da pri tem že od začetka upošteva varstvo podnebja in virov. S tem so omogočene inovacije in uporaba najnovejše ter energetsko varčne tehnike. Od vsega začetka lahko načrtujemo koncepte za proizvodnjo elektrike na lokaciji in uredimo učinkovito rabo obstoječih virov toplote. Pri tem je potrebno paziti tudi na skrbno ravnanje z okoliško naravo in trajnostno rabo obstoječih površin. Vsi nočitveni obrati, pri katerih je bilo več kot 50% površin zgrajenih po letu 2011, se lahko prijavijo v kategoriji »novogradnja«. V tej kategoriji podeljujemo dve nagradi.

Obstoječa gradnja

Ukrepi za varčevanje z energijo in varstvo podnebja v obstoječih zgradbah so izjemno pomembni za zmanjševanje izpustov CO2. Energetska sanacija obstoječe stavbne strukture lahko pripomore k temu, da te zgradbe dlje časa uporabljamo in se s tem izognemo dodatnemu zapečatenju tal. Izvajanje ukrepov za energetsko učinkovitost in varstvo podnebja v obstoječi gradnji pa je velikokrat težje in povezano z višjimi stroški. Zato se lahko vsi obrati, pri katerih je bilo več kot 50% površin zgrajenih pred letom 2011, prijavijo v kategoriji natečaja ClimaHost »Obstoječa gradnja«. V tej kategoriji podeljujemo dve nagradi.

Posebna nagrada »Local Hero«

Posebna nagrada »Lokalni junak« za mikropodjetja je namenjena nočitvenim obratom z največ 10 zaposlenih. Tudi majhni obrati lahko dajo velik doprinos, zato jih s to kategorijo želimo odlikovati. Ni potrebno imeti štirih zvezdic, da si vzoren primer za varstvo podnebja. Posebej na lokalni ravni so ti obrati vzor in zgled za svojo regijo.

OCENA

Natečaj ClimaHost ima celosten pogled na trajnostni vidik turističnih ponudb in pri tem upošteva sledeče dimenzije: energija in okolje, mobilnost, nakupovanje in zaposlovanje, menedžment in komunikacijo ter sociokulturne faktorje.

Ukrepi z visokim faktorjem zmanjševanja toplogrednih plinov, kot je na primer energetska posodobitev ali uporaba inovativnih tehnologij, so najvišje ovrednoteni.

Prav tako se odlikuje tudi obrate, ki ne glede na obsežna posodobitvena ali sanacijska dela dosledno stavijo na varstvo podnebja, na primer s trajnostnim zaposlovanjem ali ozaveščanjem zaposlenih in/ali gostov na področju varstva podnebja.

Za odločitev žirije je pomemben usklajen celostni koncept, inovacijska nota ukrepov in stopnja prenosljivosti na druge obrate.

Pregled ocenjevalnih kriterijev

Energija in okolje

Energija | Upravljanje z odpadki | Upravljanje z vodami | Inovacije

Mobilnost

Trajnostna mobilnost | Povezave z mrežo javnih prevoznih sredstev | Vozni park

Nakupovanje in zaposlovanje

Pravično trgovanje | Trajnostni proizvodi | Krožno gospodarstvo

Upravljanje in komunikacija

Upravljanje energije in okolja | Komunikacija | Ogljična izravnava

Sociokulturni in lokacijski trajnostni vidik

Arhitektura in načrtovanje | Ohranjanje in spodbujanje kulturne dediščine | Podpora lokalni skupnosti

© Daniele Buso – unsplash.com

© Paul Gruber – BMNT

PODELITEV NAGRAD

Finalistke in finalisti prejmejo svoj profesionalno pripravljen videoposnetek, v katerem so predstavljeni oni sami, njihovi obrati in njihovi izstopajoči ukrepi za varstvo podnebja. Odlikovani obrati lahko te videoposnetke uporabijo za lastne marketinške namene. Poleg tega finalistke in finalisti prejmejo nagrade, ki jih lahko razstavijo v svojih obratih.

Svečana podelitev nagrad bo predvidoma potekala v okviru velike Alpske konference jeseni 2022 v Briggu (CH).

KAKO JE NATEČAJ ORGANIZIRAN?

Varstvo podnebja je naloga skupnosti. adelphi v tesnem sodelovanju z Alpsko konvencijo izvaja natečaj ClimaHost. Natečaj subvencionira nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU).

Alpska konvencija

Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo sklenile alpske države Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn, Monako, Slovenija in Švica ter EU za trajnostni razvoj in zaščito Alp. Varstvo podnebja je eno njenih najpomembnejših področij dela. Alpska konvencija podpira natečaj za varstvo podnebja ClimaHost.

© Asoggetti – unsplash.com

adelphi

adelphi je neodvisni možganski trust in svetovalna ustanova za vprašanja podnebja, okolja in trajnostnega razvoja s sedežem v Berlinu. Njena naloga je krepitev globalnega upravljanja s pomočjo znanosti, svetovanja in dialoga. adelphi izvaja natečaj ClimaHost v okviru Evropske pobude za podnebje (EUKI) ministrstva BMU.

© Asoggetti – unsplash.com

BMU

Nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost je pogodbeni partner v Alpski konvenciji. Skupaj z avstrijskim Zveznim ministrstvom za trajnostni razvoj in turizem subvencionira natečaj ClimaHost v okviru Evropske pobude za podnebje (EUKI).

© Paul Menz – unsplash.com

Z VIŠANJEM TEMPERATURE SE VEČA TVEGANJE ZA NARAVNE NESREČE IN MANJŠA SE ŽIVLJENJSKI PROSTOR AVTOHTONIH ŽIVALSKIH IN RASTLINSKIH VRST.

© Jaromir Kavan – unsplash.com