NATEČAJ

Turizem je ena najpomembnejših gospodarskih panog za alpsko regijo: približno 40% občin v Alpah je odvisnih od turizma. Edinstvene krajine in raznolika naravna in kulturna ponudba vsako leto privlačijo milijone turistov.

Istočasno pa vplivi podnebne krize alpsko regijo še posebej prizadenejo. Temperature tukaj rastejo skoraj dvakrat hitreje kot v preostalih delih severne poloble. Potreba po ukrepanju je zelo velika, da bi tako lahko ohranili Alpe kot edinstveno naravno in kulturno krajino.

© Eberhard Grossgasteiger – unsplash.com

© Nigel Tadyanehondo – unsplash.com

VELIKA POTREBA PO UKREPANJU

Temperature tukaj rastejo skoraj dvakrat hitreje kot v preostalem delu severne poloble. Povišanje temperature za približno 2°C v primerjavi z predindustrijskim obdobjem ima že danes občutne posledice za alpsko okolje.

Zato je torej pomembno razviti trajnostne turistične ponudbe, pri katerih sta v ospredju doživljanje in varstvo podnebja in okolja. Turistični obrati lahko na ta način prispevajo k ohranitvi biotske raznovrstnosti, učinkovitejši rabi naravnih virov in varstvu podnebja.

Razvoj trajnostnega turizma je eno od mnogih področjih ukrepanja v sklopu aktivnosti za varstvo podnebja v Alpah. Tukaj boste našli podnebne cilje Alpske konvencije za 2050, kot tudi kratkoročno in srednjeročno zastavljene aktivnosti.

Priznanje za naš trud, da ohranimo trajnostno ponudbo gorskih koč, nam je ponovno dalo potrditev za naše delo in sprožilo ogromno pozitivnih odzivov.

Thomas GesellReferent za koče v Nemški alpski zvezi DAV, sekcija München, upravljalec koče Höllentalangerhütte, prejemnik posebne nagrade za gorske koče

Potrebujemo novo okoljsko ozaveščenost na globalni ravni. To želimo prikazati tudi našim gostom iz vsega sveta. Ne moremo obstajati brez narave. Mi nismo neka ločena eksistenca. Spoštovati naravo pomeni spoštovati bistvo življenja.

Roland DemetzLastnik hotela Mountain Design Hotel EdenSelva, 2. mesto 2019

Varstvo podnebja zame ne pomeni marketing, temveč življenjski slog.

Ingo TheinerUpravljalec hotela theiner’s garten, Das Biorefugium, 1. mesto 2019

© Ales Krivec – unsplash.com

© Sergiy Palamarchuk – shutterstock.com

NAJ BO VAŠ ANGAŽMA VIDEN

Natečaj ClimaHost želi nuditi podporo prenočitvenim obratom, ki so izvedli zgledne ukrepe za varstvo podnebja in prispevajo k trajnostni turistični ponudbi alpske regije.

PRENESI BROŠURO: POVZETEK CLIMAHOST 2019 DOWNLOAD

KATEGORIJE

Prijave smo zbirali v sledečih treh kategorijah:

Novogradnja

Kdor gradi na novo ima možnost, da pri tem že od začetka upošteva varstvo podnebja in virov. S tem so omogočene inovacije in uporaba najnovejše ter energetsko varčne tehnike. Od vsega začetka lahko načrtujemo koncepte za proizvodnjo elektrike na lokaciji in uredimo učinkovito rabo obstoječih virov toplote. Pri tem je potrebno paziti tudi na skrbno ravnanje z okoliško naravo in trajnostno rabo obstoječih površin. Vsi nočitveni obrati, pri katerih je bilo več kot 50% površin zgrajenih po letu 2011, se lahko prijavijo v kategoriji »novogradnja«. V tej kategoriji podeljujemo dve nagradi.

Obstoječa gradnja

Ukrepi za varčevanje z energijo in varstvo podnebja v obstoječih zgradbah so izjemno pomembni za zmanjševanje izpustov CO2. Energetska sanacija obstoječe stavbne strukture lahko pripomore k temu, da te zgradbe dlje časa uporabljamo in se s tem izognemo dodatnemu zapečatenju tal. Izvajanje ukrepov za energetsko učinkovitost in varstvo podnebja v obstoječi gradnji pa je velikokrat težje in povezano z višjimi stroški. Zato se lahko vsi obrati, pri katerih je bilo več kot 50% površin zgrajenih pred letom 2011, prijavijo v kategoriji natečaja ClimaHost »Obstoječa gradnja«. V tej kategoriji podeljujemo dve nagradi.

Posebna nagrada »Local Hero«

Posebna nagrada »Lokalni junak« za mikropodjetja je namenjena nočitvenim obratom z največ 10 zaposlenih. Tudi majhni obrati lahko dajo velik doprinos, zato jih s to kategorijo želimo odlikovati. Ni potrebno imeti štirih zvezdic, da si vzoren primer za varstvo podnebja. Posebej na lokalni ravni so ti obrati vzor in zgled za svojo regijo.

Posebna nagrada »Spomeniško varstvo«

Že pri prvem natečaju ClimaHost 2019 je bila podeljena ta posebna nagrada in tudi v letu 2022 bo žirija nagradila obrat, ki mu je uspelo kljub s spomeniškim varstvom povezanim zahtevam uspelo sanirati objekt v smislu varčne rabe energije in drugih virov. Te oteževalne okoliščine pri prenovi nagrajujemo s posebno nagrado »Spomeniško varstvo«.

OCENA

Natečaj ClimaHost ima celosten pogled na trajnostni vidik turističnih ponudb in pri tem upošteva sledeče dimenzije: energija in okolje, mobilnost, nakupovanje in zaposlovanje, menedžment in komunikacijo ter sociokulturne faktorje.

Ukrepi z visokim faktorjem zmanjševanja toplogrednih plinov, kot je na primer energetska posodobitev ali uporaba inovativnih tehnologij, so najvišje ovrednoteni.

Prav tako se odlikuje tudi obrate, ki ne glede na obsežna posodobitvena ali sanacijska dela dosledno stavijo na varstvo podnebja, na primer s trajnostnim zaposlovanjem ali ozaveščanjem zaposlenih in/ali gostov na področju varstva podnebja.

Za odločitev žirije je pomemben usklajen celostni koncept, inovacijska nota ukrepov in stopnja prenosljivosti na druge obrate.

Pregled ocenjevalnih kriterijev

Energija in okolje

Energija | Upravljanje z odpadki | Upravljanje z vodami | Inovacije

Mobilnost

Trajnostna mobilnost | Povezave z mrežo javnih prevoznih sredstev | Vozni park

Nakupovanje in zaposlovanje

Pravično trgovanje | Trajnostni proizvodi | Krožno gospodarstvo

Upravljanje in komunikacija

Upravljanje energije in okolja | Komunikacija | Ogljična izravnava

Sociokulturni in lokacijski trajnostni vidik

Arhitektura in načrtovanje | Ohranjanje in spodbujanje kulturne dediščine | Podpora lokalni skupnosti

© Daniele Buso – unsplash.com

Jury

Pier Paolo Mariotti

Pier Paolo Mariotti, ki je rojen v osrčju Alp, je nekoč delal kot foto novinar in pri tem prepotoval jugovzhodno Azijo. Danes v raziskovalnem centru EURAC vodi področje za upravljanje s sestanki in je aktiven tudi v kongresnem središču tehnološkega parka Nature of Innovation v Bolzanu. Kot nekdanji član nacionalnega odbora za spodbujanje italijanskega kongresnega in turističnega sektorja v mednarodnem prostoru »Italia for Events« in član mednarodnega odbora za okoljsko odgovorna srečanja in dogodke APEX, je strokovnjak za trajnostno izvedbo prireditev.

Anton Barckhausen

Anton Barckhausen pri družbi adelphi vodi energetski program. Njegovo strokovno težišče sta področji energija in energetska učinkovitost. Pri svojem delu se inženir za energetsko in procesno tehnologijo še posebej osredotoča na razvoj trgu prijaznih instrumentov za večanje energetske učinkovitosti in pri tem upošteva tako tehnične, kot tudi politične ter finančne vidike. Prepričan je, da soočanje s podnebno krizo ni stvar posameznika ali države, temveč se tega lahko lotimo zgolj v sodelovanju vseh.

Stefanie Bauer

Stefanie Bauer, sodelavka pri Omrežju občin »Povezanost v Alpah«, v okviru svojega dela z včlanjenimi občinami načela Alpske konvencije prenaša na lokalno raven in jih uresničuje v sklopu projektov, delavnic in prireditev. Pri njenem delu je ključnega pomena izmenjava mnenj in izkušenj med občinami. Varstvo podnebja in trajnostni razvoj turizma v Alpah so za Omrežje občin osrednjega pomena. Natečaj ClimaHost predstavlja odlično priložnost za izražanje spoštovanja do trajnostno naravnanih turističnih obratov.

Christian Baumgartner

Christian Baumgartner, podpredsednik organizacije CIPRA International in profesor za trajnostni turizem na Višji strokovni šoli Graubünden (Švica) – je prepričan, da podnebne spremembe predstavljajo naslednji velik, globalni izziv. S svojim celotnim delom želi pomagati turističnim obratom in destinacijam pri ubiranju novih poti na tem področju. K temu delu spada tudi predstavitev dobrih primerov.

Karmen Špenga

Karmen Špenga je zaposlena pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v Sloveniji in je članica koordinacijske skupine za izvajanje Alpske konvencije v slovenskem turizmu. Turizem v Sloveniji se osnuje na spodbujanju sinergij med naravo, kulturno dediščino in regionalnega ter lokalnega razvoja. Slovenija s svojo strategijo za razvoj turizma v čim večji meri stremi k izvajanju politike turističnega razvoja v skladu z načeli za trajnostni razvoj in sicer s ciljem ustvariti doprinos h gospodarski rasti in k višanju socialne blaginje..

© Paul Gruber – BMNT

PODELITEV NAGRAD

Finalistke in finalisti prejmejo svoj profesionalno pripravljen videoposnetek, v katerem so predstavljeni oni sami, njihovi obrati in njihovi izstopajoči ukrepi za varstvo podnebja. Odlikovani obrati lahko te videoposnetke uporabijo za lastne marketinške namene. Poleg tega finalistke in finalisti prejmejo nagrade, ki jih lahko razstavijo v svojih obratih.

Svečana podelitev nagrad bo predvidoma potekala v okviru velike Alpske konference jeseni 2022 v Briggu (CH).

KAKO JE NATEČAJ ORGANIZIRAN?

Varstvo podnebja je naloga skupnosti. adelphi v tesnem sodelovanju z Alpsko konvencijo izvaja natečaj ClimaHost. Natečaj subvencionira nemško Zvezno ministrstvo za okolje, ohranjanje narave, jedrsko varnost in varstvo potrošnikov (BMUV).

Alpska konvencija

Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo sklenile alpske države Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn, Monako, Slovenija in Švica ter EU za trajnostni razvoj in zaščito Alp. Varstvo podnebja je eno njenih najpomembnejših področij dela. Alpska konvencija podpira natečaj za varstvo podnebja ClimaHost.

© Asoggetti – unsplash.com

adelphi

adelphi je neodvisni možganski trust in svetovalna ustanova za vprašanja podnebja, okolja in trajnostnega razvoja s sedežem v Berlinu. Njena naloga je krepitev globalnega upravljanja s pomočjo znanosti, svetovanja in dialoga. adelphi izvaja natečaj ClimaHost v okviru Evropske pobude za podnebje (EUKI) ministrstva BMUV.

© Asoggetti – unsplash.com

BMUV

Nemško Zvezno ministrstvo za okolje, ohranjanje narave, jedrsko varnost in varstvo potrošnikov je pogodbeni partner v Alpski konvenciji. Skupaj z avstrijskim Zveznim ministrstvom za trajnostni razvoj in turizem subvencionira natečaj ClimaHost v okviru Evropske pobude za podnebje (EUKI).

© Paul Menz – unsplash.com

Z VIŠANJEM TEMPERATURE SE VEČA TVEGANJE ZA NARAVNE NESREČE IN MANJŠA SE ŽIVLJENJSKI PROSTOR AVTOHTONIH ŽIVALSKIH IN RASTLINSKIH VRST.

© Jaromir Kavan – unsplash.com