Izjava o varstvu podatkov za www.climahost.eu v skladu s SUVP

Veseli nas, da ste izkazali zanimanje za naše storitve in za vaš obisk na naši spletni strani vam želimo zagotoviti občutek varnosti tudi glede varstva vaših osebnih podatkov. Varstvo osebnih podatkov jemljemo zelo resno. Želimo, da veste kdaj zabeležimo vaše podatke in kateri podatki to so, ter v kakšne namene jih uporabimo. V nadaljevanju vam želimo podrobneje predstaviti način, obseg in namen zbiranja osebnih podatkov. Te informacije lahko vedno najdete na naši spletni strani.

Da bi lahko zagotovili varnost vaših osebnih podatkov, te podatke vestno zaščitimo pred neupravičenim dostopom ali neupravičenim razkritjem in jih ne posredujemo neupravičenim tretjim osebam.

Če imate vprašanja ali pripombe v zvezi s to Izjavo o varstvu podatkov ali na splošno o varstvu podatkov, se obrnite na našega (zunanjega) pooblaščenca za varstvo podatkov (glej kontaktne podatke spodaj).

I.          Ime in naslov upravljavca

Upravljavec v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in drugih nacionalnih zakonov o varstvu podatkov v državah članicah ter drugimi določili v zvezi z varstvom podatkov je:

 

adelphi
Alt-Moabit 91
10559 Berlin
Nemčija

Tel. št.: +49 (30) 8900068-0
Faks: +49 (30) 8900068-10
E-pošta: office@adelphi.de

Spletna stran: https://www.adelphi.de

II.                 Ime in naslov pooblaščenca za varstvo podatkov

Pooblaščenec za varstvo podatkov upravljavca:

 

Sema Karakas

c/o Althammer & Kill GmbH & Co. KG

Thielenplatz 3

30159 Hannover

 

Tel. št.: +49 (511) 330603-26

E-pošta: datenschutz@adelphi.de

Spletna stran: https://www.althammer-kill.de

III.     Splošne informacije o obdelavi podatkov

1.        Obseg obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke naših uporabnikov načeloma obdelujemo zgolj takrat, ko je to potrebno za zagotovitev funkcionalne spletne strani, vsebin in storitev. Obdelava osebnih podatkov naših uporabnikov se odvija redno in zgolj s privolitvijo uporabnika. Izjeme veljajo v tistih primerih, ko predhodna pridobitev privolitve iz dejanskih razlogov ni možna in zakonska določila takšno obdelavo dovoljujejo.

2.        Pravna osnova za obdelavo osebnih podatkov

Če za obdelavo osebnih podatkov pridobimo privolitev osebe, na katero se nanašajo osebni podatki, potem kot pravna osnova velja črka a 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (SUVP).

Pri obdelavi osebnih podatkov, ki so potrebni za izvajanje pogodbe, katere podpisnica je oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, kot pravna osnova velja črka b 1. odstavka 6. člena SUVP. To velja tudi za obdelavo podatkov, ki je potrebna za ukrepe pred podpisom pogodbe.

Če je za izpolnitev pravne obveznosti našega podjetja potrebna obdelava osebnih podatkov, potem za pravno osnovo velja črka c 1. odstavka 6. člena SUVP.

V primeru, da je obdelava osebnih podatkov potrebna za življenjsko pomembne interese osebe, na katero se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe, potem kot pravna osnova velja črka d 1. odstavka 6. člena SUVP.

V kolikor je obdelava podatkov potrebna za zaščito upravičenega interesa našega podjetja ali tretje osebe in če interesi, osnovne pravice in osnovne svoboščine osebe, na katero se nanašajo osebni podatki, ne prevladujejo nad prvo imenovanimi interesi, potem kot pravna osnova za obdelavo podatkov velja črka f 1. odstavka 6. člena SUVP.

3.        Izbris podatkov in obdobje hrambe

Osebni podatki dotične osebe se izbrišejo ali zablokirajo takoj, ko razloga za hrambo več ni. Podatke se poleg tega lahko shrani takrat, če to predvideva evropski ali nacionalni zakonodajalec v uredbah, zakonih ali drugih predpisih Unije, ki jim je podvržen upravljavec. Podatke se blokira ali izbriše tudi takrat, ko poteče rok hrambe, ki je določen v omenjenih predpisih, razen če obstaja razlog za nadaljnje shranjevanje podatkov za sklenitev ali izpolnitev pogodbe.

IV.               Zagotavljanje spletne strani in vzpostavitev dnevniških datotek

1.        Opis in obseg obdelovanja podatkov

Pri vsakem obisku naše spletne strani naš sistem avtomatizirano zbere podatke in informacije o računalniškem sistemu računalnika, na katerem je spletna stran priklicana.

Pri tem se zabeležijo sledeči podatki:

 • informacije o tipu in verziji brskalnika
 • operacijski sistem uporabnika
 • internetni ponudnik uporabnika
 • naslov IP uporabnika
 • datum in čas obiska
 • spletna stran, iz katere je sistem uporabnika prišel do naše spletne strani
 • spletne strani, ki jih sistem uporabnika prikliče preko naše spletne strani

Podatki se shranijo tudi v dnevniških datotekah našega sistema. Teh podatkov pa ne shranjujemo skupaj z drugimi osebnimi podatki uporabnika.

2.        Pravna osnova za obdelavo podatkov

Pravna osnova za začasno shranjevanje podatkov in dnevniških datotek je črka f 1. odstavka 6. člena SUVP.

3.        Namen obdelovanja podatkov

Sistem začasno hrani IP naslov zato, da je omogočeno posredovanje spletne strani računalniku uporabnika. V ta namen mora biti naslov IP uporabnika shranjen za obdobje hrambe obiska.

 

S shranjevanjem v dnevniških datotekah se zagotavlja funkcionalnost spletne strani. Poleg tega nam podatki pomagajo pri optimiranju spletne strani in zagotavljanju varnosti naših informacijskih sistemov. Podatkov v zvezi s tem ne obdelujemo v marketinške namene.

 

Ti razlogi za hranjenje podatkov predstavljajo naš upravičen interes za obdelavo podatkov v skladu s črko f 1. odstavka 6. člena SUVP.

4.        Obdobje hrambe podatkov

Podatki bodo izbrisani takoj, ko več ne bodo potrebni za namene, v katere so bili zbrani. V primeru zbiranja podatkov za zagotovitev dostopa do spletne strani je to takoj, ko je tokratni obisk spletne strani zaključen.

 

V primeru hrambe podatkov v dnevniških datotekah se to zgodi najkasneje po štirinajstih dneh. Daljša hramba podatkov je možna. V tem primeru se izbriše ali potuji uporabnikove naslove IP, tako da povezava med podatki in odjemalcem ni več možna.

5.        Možnost ugovora ali odstranitve

Za obratovanje spletne strani je nujno potrebno zbiranje podatkov za zagotavljanje spletne strani in hramba podatkov v dnevniških datotekah. Zato uporabnik nima možnosti ugovora.

V.       Uporaba piškotkov

 1. Opis in obseg obdelovanja podatkov

Naša spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so besedilne datoteke, ki se shranijo v spletnem brskalniku ali ki jih spletni brskalnik shrani v računalniškem sistemu uporabnika. Ko uporabnik obišče spletno stran, se piškotek lahko shrani v operacijskem sistemu uporabnika. Ta piškotek vsebuje karakteristično sosledje znakov, ki pri ponovnem obisku spletne strani omogoča nedvoumno identifikacijo brskalnika.

Piškotke uporabljamo zato, da je naša spletna stran uporabnikom prijaznejša. Nekaj elementov naše spletne strani zahteva možnost identifikacije brskalnika tudi po menjavi strani.

V piškotkih se shranijo in posredujejo sledeči podatki:

 • razpoložljivost JavaScript v brskalniku.

Podatki uporabnika, ki jih zberemo s pomočjo piškotkov, ne bodo uporabljeni za oblikovanje uporabniških profilov.

Piškotki za analizo se uporabljajo v namen izboljšanja kakovosti naše spletne strani in njenih vsebin. S piškotki za analizo izvemo več o načinu uporabe naše spletne strani in tako lahko našo ponudbo stalno optimiramo.

Več informacij o uporabi piškotkov za analizo najdete v poglavju »Spletna analiza podjetja Matomo«.

To predstavlja naš upravičen interes za obdelavo osebnih podatkov v skladu s črko f 1. odstavka 6. člena SUVP.

 1. Pravna osnova za obdelavo podatkov

Pravna osnova za obdelavo osebnih podatkov pri uporabi piškotkov je črka f 1. odstavka 6. člena SUVP.

 1. Namen obdelovanja podatkov

Namen uporabe tehnično potrebnih piškotkov je poenostavitev uporabe spletne strani za uporabnika. Nekaj funkcij na naši spletni strani ne bi mogli ponuditi brez uporabe piškotkov. Prav zato je potrebno, da je brskalnik možno prepoznati tudi po menjavi strani.

Piškotke potrebujemo v sledeče namene:

 • prepoznavanje JavaScript podpore.

Podatki uporabnika, ki jih zberemo s pomočjo piškotkov, ne bodo uporabljeni za oblikovanje uporabniških profilov.

Piškotki za analizo se uporabljajo v namen izboljšanja kakovosti naše spletne strani in njenih vsebin. S piškotki za analizo izvemo več o načinu uporabe naše spletne strani in tako lahko našo ponudbo stalno optimiramo.

Več informacij o uporabi piškotkov za analizo najdete v poglavju »Spletna analiza podjetja Matomo«.

To predstavlja naš upravičen interes za obdelavo osebnih podatkov v skladu s črko f 1. odstavka 6. člena SUVP.

 1. Obdobje hrambe podatkov, možnost ugovora ali odstranitve

Piškotki se hranijo na napravi uporabnika in se iz nje posredujejo na našo stran. Zato imate kot uporabnik tudi popolno kontrolo nad uporabo piškotkov. S spremembo nastavitev v vašem spletnem brskalniku lahko izklopite ali omejite prenos piškotkov. Piškotke, ki so že shranjeni, lahko kadarkoli izbrišete. Ta postopek lahko tudi avtomatizirate. Če piškotke izklopite, potem na naši spletni strani morda ne boste mogli več uporabljati vseh funkcij naše spletne strani v popolnem obsegu.

VI.     Šifriranje

Da bi lahko zaščitili varnost svojih podatkov pri prenosu, uporabljajte postopek šifriranja v skladu z najnovejšo tehnologijo (npr. TLS/SSL) preko HTTPS.

VII.            Udeležba na natečaju ClimaHost

1.        Opis in obseg obdelave podatkov

Na naši spletni strani uporabnikom nudimo priložnost sodelovanja na natečaju »ClimaHost – varstvo podnebja in energetska učinkovitost v hotelirstvu v alpskem prostoru«. Preko povezave boste prispeli do portala za prijavo, kjer bodo shranjeni zgolj tisti osebni podatki, ki nam jih posredujete v sklopu svoje prijave in registracije. Z registracijo se strinjate, da lahko shranimo podatke, ki ste nam jih prostovoljno posredovali, in jih v skladu z določili za varstvo podatkov obdelujemo in uporabljamo.

 

Osebne podatke obdelujemo in uporabljamo v lastne namene zgolj v takšnem obsegu, kot je to potrebno za izvedbo natečaja ClimaHost (npr. vzpostavitev stikov pri morebitnih vprašanjih, zbiranje, posredovanje podatkov članom žirije, širjenje informacij o nominirancih, finalistih in zmagovalcih) in ni razloga za domnevo, da ima oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, pretežen interes za izključitev iz obdelave in uporabe podatkov.

 

Zbiranje, obdelovanje in uporaba vseh osebnih podatkov se izvaja v skladu s predpisi Zveznega zakona o varstvu podatkov. Zbiranje, obdelovanje in uporaba podatkov poteka na osnovi izrecne privolitve posameznika z registracijo.

 

Udeleženec natečaja se strinja s shranjevanjem zbranih podatkov in adelphi zavaruje pred zahtevki tretjih oseb. Prav tako zagotavlja pravico za preverjanje pravilnosti podatkov v dokumentaciji za prijavo in pri tem nudi podporo. Udeleženec natečaja je izrecno pripravljen naknadno posredovati potrebno gradivo (npr. medijska poročila, izvedenska mnenja, fotografije). Podjetju adelphi prenese pravico do objave vsebin iz posredovane dokumentacije za prijavo v zvezi z namenom izvedbe in naknadne obdelave natečaja. V objavo bodo šle informacije, kot so imena podjetij, besedila iz podanih prijav, informacije in posredovane fotografije, v okviru natečaja bodo te objave vidne na spletni strani natečaja in v sklopu poročanja medijev.

 

Obdelava podatkov preko tretjih oseb

Adelphi bo hranila zbrane podatke v zvezi s podjetji in prispevke za natečaj. Pravico do uporabe podatkov za izvedbo natečaja ClimaHost ima izključno. adelphi je odgovorna za ogled, pripravo in urejanje prispevkov za natečaj, ter za vsebinsko pripravo zasedanja žirije.

Prispevki za natečaj bodo prav tako posredovani članom žirije, da bodo ti lahko podali kvalificirano odločitev za izbor nominirancev, finalistov in nagrajencev natečaja.

Pri registraciji bomo poleg tega shranili še sledeče podatke:

 • uporabnikov naslov IP
 • datum in čas registracije.

2.        Pravna osnova za obdelavo podatkov

Pravna osnova za obdelavo podatkov je v primeru podane privolitve uporabnika črka a 1. odstavka 6. člena SUVP.

 

3.        Namen obdelave podatkov

Shranjevanje podatkov je potrebno za pravilno izvedbo celotnega natečaja.

4.        Obdobje hrambe podatkov

Podatki bodo izbrisani takoj, ko jih ne bomo potrebovali v namene, za katere so bili zbrani.

 

V primeru podatkov, ki so bili zbrani za udeležbo na natečaju, bo to takrat, ko bodo v sklopu Alpske konference, ki bo predvidoma potekala jeseni 2022, objavljeni zmagovalci. Podatki nominirancev, finalistov in zmagovalcev, ki bodo predstavljeni na spletni strani projekta www.climahost.eu, bodo shranjeni do vključno decembra 2025.

 

5.        Možnost ugovora in odstranitve

Kot uporabnik imate vedno možnost svojo prijavo umakniti iz natečaja. Podatke, ki so o vas shranjeni, lahko vedno date spremeniti.

 

Za izbris ali spremembo svojih podatkov se lahko obrnete na naš e-poštni naslov info@climahost.eu in nam na kratko razložite svoje želje. V skladu z dogovorom bomo vaše podatke spremenili ali izbrisali.

VIII.     Stik preko e-pošte

1.             Opis in obseg obdelave podatkov

Z nami lahko vzpostavite stik preko navedenega e-poštnega naslova. V tem primeru se hranijo osebni podatki uporabnika, ki bodo posredovani preko e-poštnega sporočila.

 

V zvezi s tem ne pride do posredovanja podatkov tretjim osebam. Podatki se hranijo izključno v namene komunikacije.

2.        Pravna osnova za obdelavo podatkov

Pravna osnova za obdelavo podatkov v primeru, da pridobimo privolitev uporabnika, je črka a 1. odstavka 6. člena SUVP.

 

Pravna osnova za obdelavo podatkov, ki jih pridobimo v sklopu poslanega e-poštnega sporočila, je črka f 1. odstavka 6. člena SUVP. Če je namen komunikacije preko e-pošte sklenitev pogodbe, je dodatna pravna osnova za obdelavo podatkov še črka b 1. odstavka 6. člena SUVP.

3.        Namen obdelave podatkov

Obdelava osebnih podatkov, ki jih prejmemo preko obrazca, je namenjena zgolj možnosti vzpostavitve stika. Če se stik vzpostavi preko e-pošte, potem to predstavlja potreben upravičen interes za obdelavo podatkov.

4.        Obdobje hrambe

Podatki bodo izbrisani takoj, ko bo dosežen namen hranjenja podatkov. Pri osebnih podatkih, ki so poslani preko e-pošte, se to zgodi takrat, ko se zaključi komunikacija z dotičnim uporabnikom. Komunikacija velja kot zaključena, ko je iz okoliščin razvidno, da je zadeva, ki je bila predmet komunikacije, dokončno zaključena.

5.        Možnost ugovora in izbrisa

Uporabnik lahko kadarkoli prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Če se uporabnik na nas obrne preko e-pošte lahko kadarkoli nasprotuje hranjenju svojih osebnih podatkov. V tem primeru se mora komunikacija zaključiti.

 

Preklic privolitve in nestrinjanje s shranjevanjem podatkov lahko posredujete po telefonu (ime in naslov upravljavca) ali preko e-poštnega naslova widerruf@adelphi.de.

 

Vsi osebni podatki, ki se shranijo v toku komunikacije, se v tem primeru izbrišejo.

IX.               Vdelani YouTube videi

Na nekaterih naših spletnih straneh imamo vdelane YouTube videe. Ponudnik ustreznih vtičnikov je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. Če obiščete stran z vtičnikom za YouTube in kliknete na video, se vzpostavi povezava s strežniki od YouTube. YouTube pri tem dobi informacijo o tem, katere strani ste obiskali. Če ste prijavljeni v svoj YouTube račun lahko podjetje YouTube informacije o vašem brskanju poveže z vašimi osebnimi podatki. To lahko preprečite tako, da se prej izpišete iz svojega YouTube računa.

 

Če se začne predvajati YouTube video, ponudnik uporablja piškotke, ki zbirajo informacije o vaših uporabniških navadah.

 

V kolikor izklopite shranjevanje piškotkov za program Google Ad, tudi pri gledanju YouTube videov ne rabite pričakovati piškotkov. Vendar YouTube neosebne informacije o uporabniškem vedenju shranjuje tudi v drugih piškotkih. Če želite to preprečiti morate v brskalniku blokirati shranjevanje piškotkov.

 

Nadaljnje informacije o varstvu podatkov pri podjetju YouTube lahko najdete v Izjavi o varstvu podatkov ponudnika: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

X.                 Vdelani Vimeo videi

Na nekaterih naših spletnih straneh imamo vdelane Vimeo videe. Ponudnik ustreznih vtičnikov je Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, ZDA. Če obiščete stran z vtičnikom za Vimeo in kliknete na video, se vzpostavi povezava s strežniki od Vimea. Vimeo pri tem dobi informacijo o tem, katere strani ste obiskali. Če ste prijavljeni v svoj Vimeo račun lahko podjetje Vimeo informacije o vašem brskanju poveže z vašimi osebnimi podatki. To lahko preprečite tako, da se prej izpišete iz svojega Vimeo računa

 

Želimo vas opozoriti na to, da Vimeo lahko uporablja Google Analytics in se sklicujemo na Izjavo o varstvu podatkov (https://www.google.com/policies/privacy) ter možnosti zavrnitve  Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) ali nastavitve Googla za uporabo podatkov v marketinške namene (https://adssettings.google.com/).

 

Več informacij o varstvu podatkov pri podjetju Vimeo najdete v Izjavi o varstvu podatkov ponudnika na spletni strani: https://vimeo.com/privacy.

XI.               Družabni mediji

Spletnih nastopov na družabnih omrežjih in platformah se poslužujemo zato, da bi lahko komunicirali s tam navzočimi interesenti in uporabniki in jih informirali o naših storitvah. Pri obisku omrežij in platform veljajo pogoji poslovanja in smernice za varstvo podatkov ponudnikov.

 

V kolikor v naši Izjavi o varstvu podatkov ni navedeno drugače, podatke uporabnikov obdelujemo le, če z nami komunicirajo znotraj družabnih omrežij in platform, npr. na naših spletnih straneh pišejo prispevke ali nam pošiljajo sporočila.

1.      Uporaba Facebook komponent

»Gumbi za družabna omrežja«, ki jih na naših straneh uporabljamo v skladu z določili za varstvo podatkov, pri obisku naše spletne strani ne vzpostavijo neposredne povezave do družabnega omrežja Facebook (facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA).

Če kliknete na Facebookov gumb »Všeč mi je« medtem ko ste prijavljeni v svoj Facebook račun, lahko vsebine na naši strani povežete na svoj Facebook profil. Na ta način lahko Facebook obisk naše spletne strani poveže z vašim uporabniškim računom. Opozarjamo, da kot ponudniki strani nimamo informacij o vsebini posredovanih podatkov in načinu njihove uporabe pri Facebooku. Več informacij na to temo boste našli na spletni strani https://de-de.facebook.com/policy.php.

2.        Uporaba Twitter komponent priporočanja

»Gumbi za družabna omrežja«, ki jih na naših straneh uporabljamo v skladu z določili za varstvo podatkov, pri obisku naše spletne strani ne vzpostavijo neposredne povezave do ponudnika Twitter (Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDA).

Z uporabo Twitterja in funkcije »Re-Tweet« bodo spletne strani, ki jih obiščete, povezane z vašim uporabniškim računom pri Twitterju in objavljene drugim uporabnikom. Pri tem bodo podatki posredovani tudi podjetju Twitter.

Želimo vas opozoriti, da kot ponudniki strani nimamo informacij o vsebini posredovanih podatkov in načinu njihove uporabe pri podjetju Twitter. Več informacij na to temo boste našli v Izjavi o varstvu podatkov podjetja Twitter na spletni strani https://twitter.com/privacy.

3.        Uporaba komponent priporočanja LinkedIn

»Gumbi za družabna omrežja«, ki jih na naših straneh uporabljamo v skladu z določili za varstvo podatkov, pri obisku naše spletne strani ne vzpostavijo neposredne povezave do ponudnika LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ZDA).

Če kliknete na gumb »priporočam« od LinkedIn medtem ko ste vpisani v svoj račun pri LinkedIn se lahko vsebine naših strani povežejo z vašim profilom pri LinkedIn. Tako lahko podjetje LinkedIn vaš obisk na naši spletni strani poveže z vašim uporabniškim računom pri LinkedIn.

Na podatke, ki jih LinkedIn na tak način pridobi, nimamo nikakršnega vpliva, prav tako pa ne nad obsegom teh podatkov, ki jih LinkedIn zbere. Prav tako nimamo informacij o vsebini podatkov, ki so posredovane podjetju LinkedIn. Podrobnosti o zbiranju podatkov pri LinkedIn ter o vaših pravicah in možnostih v zvezi z nastavitvami boste našli med informacijami o varstvu podatkov podjetja LinkedIn, ki jih najdete na spletni strani https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

XII.   Spletna analiza z orodjem Matomo (nekoč PIWIK)

4.      Obseg in obdelava osebnih podatkov

Na naši spletni strani koristimo orodje za odprtokodno programsko opremo Matomo (nekoč PIWIK) za analizo navad pri brskanju naših uporabnikov. Programska oprema na računalniku uporabnikov uporablja piškotke (več o piškotkih preberite zgoraj). Pri obisku posameznih strani naše spletne strani se shranijo sledeči podatki:

 • dva bajta IP-naslova sistema uporabnika, iz katerega dostopa do spletne strani
 • datum in čas obiska strani
 • obiskana spletna stran (naslov in URL)
 • spletna stran, iz katere uporabnik dostopa do obiskane spletne strani (Referrer)
 • podstrani, ki se prikličejo iz priklicane spletne strani
 • čas trajanja obiska spletne strani
 • pogostost obiska spletne strani
 • ločljivost zaslona
 • čas skladno s časovnim pasom obiskovalca
 • podatki, ki so bili poklikani in prenešeni
 • povezave na eksterne spletne strani, ki so bile poklikane
 • čas vzpostavitve strani (čas, ki je bil potreben, da se je stran vzpostavila in prikazala)
 • kraj obiskovalca: država, regija, mesto, zemljepisna širina in dolžina (geopozicija) na osnovi spletne dostopne točke
 • glavni jezik brskalnika
 • uporabniški posrednik (User Agent) brskalnika

Programska oprema pri tem deluje izključno na strežnikih naše spletne strani. Osebni podatki uporabnikov se hranijo le tam. Podatkov ne posredujemo tretjim osebam.

 

Programska oprema je nastavljena tako, da se IP-naslov ne shrani v celoti, temveč se 2 bajta IP-naslova maskirata (primer:  192.168.xxx.xxx). Tako skrajšanega IP-naslova ni več možno povezati z računalnikom, iz katerega se dostopa do spletne strani.

5.        Pravna osnova za obdelavo osebnih podatkov

Pravna osnova za obdelavo osebnih podatkov uporabnika je črka f 1. odstavka 6. člena SUVP.

6.        Namen obdelave podatkov

Z obdelavo osebnih podatkov uporabnikov lahko opravimo analizo vedenja uporabnikov pri brskanju. Z analizo pridobljenih podatkov lahko sestavimo informacije o uporabi posameznih komponent naše spletne strani. To nam pomaga pri tem, da našo spletno stran stalno izboljšujemo in jo oblikujemo uporabniku prijazno. To je torej naš upravičen interes za obdelavo podatkov v skladu s črko f 1. odstavka 6. člena SUVP. Z anonimiziranjem IP-naslova je interes uporabnika po zaščiti osebnih podatkov zadostno upoštevan.

7.        Obdobje hrambe

Podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za namene, v katere so bili zbrani.

V našem primeru je to po šestih mesecih.

8.        Možnost ugovora in izbrisa

Piškotki so shranjeni na računalniku uporabnika in od tam se posredujejo na našo spletno stran. Tako imate vi, kot uporabnik, popoln nadzor nad uporabo piškotkov. S spremembo nastavitev v vašem spletnem brskalniku lahko izklopite prenos piškotkov ali ga omejite. Že shranjene piškotke lahko kadarkoli izbrišete. To lahko poteka tudi po avtomatizirani poti. Če piškotke za našo spletno stran izklopite, potem morda ne boste več mogli dostopati do vseh funkcij spletne strani v polnem obsegu.

Našim uporabnikom na naši spletni strani ponujamo možnost zavrnitve (Opt-Out) postopka analize. Za to morate slediti ustrezni povezavi. Na ta način bo v vaš sistem postavljen še en piškotek, ki našemu sistemu sporoča, da se podatki uporabnika ne shranjujejo. Če uporabnik ta piškotek iz lastnega sistema izbriše, mora ponovno postaviti Opt-Out piškotek.

<iframe frameborder=”0″ height=”180″ scrolling=”no” src=”https://piwik.adelphi.de/index.php?module=CustomOptOut&amp;action=optOut&amp;idSite=1&amp;language=sl” width=”450″></iframe>

 

Več informacij o nastavitvah za zasebnost programske opreme Matomo najdete na sledeči povezavi: https://matomo.org/docs/privacy/.

XIII.          Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Ko gre za obdelavo vaših osebni podatki, ste v smislu SUVP oseba, na katerega se nanašajo osebni podatki, in vam napram upravljavcu pripadajo sledeče pravice:

1.        Dostop

Od upravljavca lahko zahtevate potrdilo, če so bili osebni podatki, ki se nanašajo na vas, z naše strani obdelani.

V kolikor so bili podatki obdelani, lahko od upravljavca zahtevate sledeče informacije:

(1)       namen, s katerim so bili osebni podatki obdelani;

(2)       kategorije osebnih podatkov, ki so bili obdelani;

(3)       prejemniki oz. kategorije prejemnikov, katerim so bili razkriti osebni podatki, ki se nanašajo na vas;

(4)       načrtovano trajanje hranjenja osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, ali, če glede tega ni možno dati konkretnih podatkov, kriteriji za določanje trajanja hranjenja podatkov;

(5)       informacije o temu, če obstaja pravica do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, pravica do omejitve obdelave podatkov s strani upravljavca ali pravica do ugovora zoper to obdelavo;

(6)       informacija o temu, če obstaja pravica do pritožbe pri nadzornemu uradu;

(7)       vse dostopne informacije o izvoru podatkov, če osebni podatki ne izhajajo od osebe, na katero se nanašajo;

(8)       obstoj o avtomatiziranem odločanju, vključno s profiliranjem v skladu s 1. in 4. odstavkom 22. člena SUVP in – vsaj v teh primerih – oprijemljive informacije o uporabljeni logiki ter obsegu in zastavljenih učinkih takšne obdelave za posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

Imate pravico zahtevati informacijo o temu, ali osebne podatke, ki se nanašajo na vas, posredujejo v tretjo državo ali mednarodni organizaciji. V zvezi s tem lahko zahtevate, da vas v povezavi s posredovanjem v skladu s 46. členom SUVP obvestijo o primernih jamstvih.

Vaša pravica do obveščenosti se lahko omeji, če predvidoma onemogoča realizacijo raziskovalnih in statističnih namenov ali na njih močno vpliva in je omejitev potrebna za uresničitev raziskovalnih ali statističnih namenov.

2.        Pravica do popravka

Napram upravljavca imate pravico do popravka in/ali dopolnitev, če so obdelani podatki, ki se nanašajo na vas, nepravilni ali nepopolni. Upravljavec mora popravke izvesti nemudoma.

Vaša pravica do popravka se lahko omeji, če predvidoma onemogoča realizacijo raziskovalnih in statističnih namenov ali na njih močno vpliva in je omejitev potrebna za uresničitev raziskovalnih ali statističnih namenov.

3.        Pravica do omejitve obdelave

Omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, lahko zahtevate pod sledečimi pogoji:

(1)       če oporekate pravilnosti osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, za obdobje hrambe, ki upravljavcu mogoča preveriti pravilnost osebnih podatkov;

(2)       če je obdelava nezakonita in odklanjate izbris osebnih podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev uporabe osebnih podatkov;

(3)       če upravljavec osebnih podatkov več ne potrebuje v namene, za katere so bili obdelani, jih pa potrebuje za uveljavljanje, izvajanje in zagovor pravnih zahtevkov, ali

(4)       če ste podali ugovor zoper obdelave v skladu s 1. odstavkom 21. člena SUVP in še ni odločeno, če upravičeni razlogi upravljavca prevladujejo nad vašimi razlogi.

Če je bila obdelava osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, omejena, bi te podatke –ne glede na čas hranjenja – lahko obdelovali samo z vašo privolitvijo, ali v namene uveljavljanja, izvajanja in zagovora pravnih zahtevkov, ali za zaščito pravic neke druge fizične ali pravne osebe, ali pa iz razlogov pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Če je bila omejitev obdelave izvedena po zgoraj omenjenih kriterijih, vas bo upravljavec obvestil preden omejitev prekliče.

Vaša pravica do obveščenosti se lahko omeji, če predvidoma onemogoča realizacijo raziskovalnih in statističnih namenov ali na njih močno vpliva in je omejitev potrebna za uresničitev raziskovalnih ali statističnih namenov.

4.        Pravica do izbrisa

a)        Obveza za izbris

Od upravljavca lahko zahtevate, da osebne podatke, ki se nanašajo na vas, takoj izbriše in upravljavec je obvezan te podatke nemudoma izbrisati, če je dan eden od sledečih razlogov:

(1)       Dotični podatki, ki se nanašajo na posameznika, niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kakorkoli obdelani.

(2)       Svojo privolitev, na kateri sloni obdelava podatkov v skladu s črko a 1. odstavka 6 člena ali črko a 2. odstavka 9. člena SUVP, prekličete, druge pravne osnove za obdelavo pa ni.

(3)       V skladu s 1. odstavkom 21. člena SUVP podate ugovor zoper obdelavo podatkov in ni prednostnih upravičenih razlogov za obdelavo podatkov, ali pa v skladu z 2. odstavkom 21. člena SUVP podate ugovor zoper obdelavo podatkov.

(4)       Osebni podatki, ki se nanašajo na vas, so bili nezakonito obdelani.

(5)       Za izpolnitev pravne obveze je potreben izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, po pravu EU ali države članice, ki mu je upravljavec podvržen.

(6)       Osebni podatki, ki se nanašajo na vas, so bili zbrani v zvezi s ponujenimi storitvami informacijske družbe v skladu s 1. odstavkom 8. člena SUVP.

b)        Posredovanje informacij tretjim osebam

Če je upravljavec osebne podatke, ki se nanašajo na vas, javno razkril in če je v skladu s 1. odstavkom 17. člena SUVP obvezan do izbrisa teh podatkov, potem v upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov implementacije zastavi ustrezne ukrepe, tudi tehnične, da  bi upravljavce, ki so odgovorni za obdelavo podatkov in jih sami obdelujejo osebne podatke, obvestil o tem, da ste kot posameznik, na katerega se podatki nanašajo, zahtevali izbris vseh povezav do teh osebnih podatkov ali kopij ali replikacijah teh osebnih podatkov.

c)        Izjeme

Pravica do izbrisa ni dana, če je obdelava potrebna

(1)       za izvajanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;

(2)       za izpolnjevanje pravne obveze, ki je po pravu Unije ali države članice, kateri je podvržem upravljavec, zahteva, ali za izvajanje naloge, ki je bila poverjena upravljavcu in ki je v javnem interesu ali se izvaja v javnem sektorju;

(3)       iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravstva v skladu s črkama h in i 2. odstavka 9. člena in 3. odstavka 9. člena SUVP;

(4)       za namene arhiviranja, ki so v javnem interesu, namene znanstvenega ali zgodovinskega raziskovalnega dela ali za statistične namene v skladu s 1. odstavkom 89. člena SUVP, če pravica, ki je zapisana v odstavku a) predvidoma onemogoča uresničitev ciljev te obdelave ali bistveno vpliva na njo, ali

(5)       za uveljavljanje, izvajanje ali branjenje pravnih zahtevkov.

5.        Pravica do obveščanja

V kolikor ste pri upravljavcu uveljavljali pravico do popravka, izbrisa ali omejitve obdelave, je ta obvezan vse prejemnike, ki so prejeli osebne podatke, ki se nanašajo na vas, obvestiti o tem popravku ali izbrisu podatkov ali omejitvi obdelave, razen, če se to izkaže kot nemogoče ali je povezano z nesorazmernim naporom.

Napram upravljavca imate pravico, da vas o omenjenih prejemnikih obvesti.

6.        Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico, da osebne podatke, ki se nanašajo na vas in ste jih upravljavcu dali na razpolago, prejmete v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki. Prav tako imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, brez, da bi vas pri tem oviral upravljavec, ki ste ji osebne podatke dali na razpolago, če

(1)       se obdelava podatkov osnuje na privolitvi v skladu s črko a 1. odstavka 6. člena SUVP ali na pogodbi v skladu s črko b 1. odstavka 6 člena SUVP in

(2)       obdelava poteka s pomočjo avtomatiziranih postopkov.

Pri uveljavljanju te pravice imate tudi pravico zahtevati, da dotične osebne podatke, ki se nanašajo na vas, upravljavec neposredno posreduje drugemu upravljavcu, v kolikor je to tehnično izvedljivo. Pri tem pa ne smejo biti omejene pravice in svoboščine druge osebe.

Pravica do prenosljivosti podatkov ne velja za obdelavo osebnih podatkov, ki so potrebni za izvajanje naloge v javnem interesu ali za izvajanje javne oblasti, ki je bila prenešena upravljavcu.

7.        Pravica do ugovora

Imate pravico, da iz razlogov, ki izhajajo iz vaše posebne situacije, kadarkoli podate ugovor zoper obdelavo vaših osebnih podatkov, ki se izvaja na osnovi črk e in f 1. odstavka 6. člena SUVP. To velja tudi za profiliranje, ki se osnuje na teh določilih.

Upravljavec osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, več ne obdeluje, razen če za obdelavo lahko dokaže nujne razloge za varstvo, ki prevladujejo nad vašim interesom, vašimi pravicami in svoboščinami, ali če obdelava služi uveljavljanju, izvajanju ali zaščiti pravnih zahtevkov.

Če so osebni podatki, ki se nanašajo na vas, obdelani z namenom neposrednega oglaševanja, imate pravico, da kadarkoli podate ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, v namene takšnega oglaševanja. To velja tudi za profiliranje, če je le-to povezano s takšnim neposrednim oglaševanjem.

Če podate ugovor zoper obdelavo podatkov v namene neposrednega oglaševanja, osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, ne bomo več obdelovali v te namene.

V zvezi z uporabo storitev informacijske družbe – ne glede na Direktivo 2002/58/ES – lahko svojo pravico do ugovora izvajate preko avtomatiziranih postopkov, kjer se uporabljajo tehnične specifikacije.

Prav tako imate pravico, da iz razlogov, ki izhajajo iz vaše posebne situacije, podate ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas in se v skladu s 1. odstavkom 89. člena SUVP obdelujejo v namene znanstvenega ali zgodovinskega raziskovalnega dela ali v statistične namene.

Vaša pravica do ugovora se lahko omeji, če predvidoma onemogoča realizacijo raziskovalnih in statističnih namenov ali na njih močno vpliva in je omejitev potrebna za uresničitev raziskovalnih ali statističnih namenov.

8.        Pravica do preklica izjave o privolitvi na področju varstva podatkov

Imate pravico, da svojo izjavo o privolitvi na področju varstva podatkov kadarkoli prekličete. S preklicem privolitve se zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala na osnovi privolitve vse do preklica, ne spremeni.

9.        Avtomatizirano odločanje v posameznih primerih vključno s profiliranjem

Imate pravico, da niste podvrženi odločanju, ki se osnuje izključno na avtomatiziranem obdelovanju – vključno s profiliranjem, iz katerega lahko izhaja pravni učinek ali vas na podoben način bistveno omejuje. To ne velja, če je odločanje

(1)       potrebno za zaključek ali izpolnitev pogodbe med vami in upravljavcem,

(2)       zaradi pravnih predpisov Unije ali držav članic, ki jim je upravljavec podvržen, dopustno ti pravni predpisi vsebujejo primerne ukrepe za zaščito vaših pravic in svoboščin, ter vaših upravičenih interesov, ali

(3)       potekalo z vašo izrecno privolitvijo.

To odločanje pa ne sme biti osnovano na posebnih kategorijah osebnih podatkov po 1. odstavku 9. člena SUVP, če ne veljata črki a ali g 2. odstavka 9. člena SUVP in če niso bili sprovedeni primerni ukrepi za zaščito pravic in svoboščin ter vaših upravičenih interesov.

Glede na primere, ki so bili omenjeni v (1) in (3), upravljavec izvede primerne ukrepe, da bi tako zaščitil pravice in svoboščine ter vaše upravičene interese. K temu prištevamo najmanj pravico do ukrepanja osebe na strani upravljavca, pravico do prikaza lastnega stališča in pravico do izpodbijanja odločitve.

10.    Pravica do pritožbe pri nadzornem organu

Neglede na drugo upravnopravno sredstvo ali pravno sredstvo pred sodiščem, imate pravico do pritožbe pri nadzornem uradu, predvsem v državi članici, v kateri se nahajate, kjer delate ali kjer je bil storjen domnevni prekršek, če ste mnenja, da obdelovanje osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, kršijo SUVP.

Nadzorni urad, pri katerem je bila vložena pritožba, vlagatelja obvesti o stanju in rezultatih pritožbe, vključno z možnostjo  pravnega sredstva pred sodiščem v skladu z 78. členom SUVP.

XIV.          Sprememba naših določil za varstvo podatkov

Pridržujemo si pravico, da to Izjavo o varstvu podatkov prilagodimo z namenom, da bo zmeraj ustrezala najnovejšim pravnim zahtevam ali da v Izjavi o varstvu podatkov izvedemo spremembe naših storitev, npr. pri uvedbi novih storitev. Pri vašem ponovnem obisku nato velja nova Izjava o varstvu podatkov.

 

Dne 25.5.2018