Pobudniki

Alpska konvencija: Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo sklenile alpske države (Avstrija, Francija, Italija, Liechtenstein, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica)in Evropska unija s ciljem zagotoviti trajnostni razvoj in zaščito Alpskega prostora. Varstvo podnebja, poleg drugih tem, predstavlja pomembno tematsko težišče. Alpska konvencija podpira natečaj za varstvo podnebja ClimaHost.


Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU): Zvezna republika Nemčija je pogodbenica v Alpski konvenciji. BMU skupaj z Zveznim ministrstvom za trajnostni razvoj in turizem podpira natečaj Climahost.


Zvezno ministrstvo za trajnostni razvoj in turizem (BMNT): Republika Avstrija je pogodbenica v Alpski konvenciji in od oktobra 2016 predseduje Alpski konferenci. BMNT skupaj z Zveznim ministrstvom za okolje podpira natečaj ClimaHost.


Avstrijska agencija za energijo: Kot kompetenčni center za energijo Avstrijska agencija za energijo nudi odgovore v zvezi z prihodnostjo energije in na znanstveni osnovi svetuje nosilcem odločitev iz politike, gospodarstva in uprave. Avstrijska agencija za energijo skupaj s projektnim partnerjem adelphi izvaja natečaj ClimaHost.


adelphi: adelphi je neodvisni think tank in vodilna svetovalna ustanova za vprašanja podnebja, okolja in razvoja s sedežem v Berlinu. Njena naloga je krepitev globalnega upravljanja s pomočjo znanosti, svetovanja in dialoga. adelphi je že v preteklosti podirala Alpsko konvencijo pri drugih projektih na temo varstvo podnebja v hotelirstvu in gostinstvu v alpskem prostoru. adelphi skupaj s projektnim partnerjem Avstrijska agencija za energijo izvaja natečaj ClimaHost.