Nagrade

Podelili bomo po tri glavne nagrade v kategorijah »prenočitve« in »gostinstvo«. Za vsaj šest finalistov v obeh kategorijah bomo posneli profesionalni video, v katerem bo predstavljeno obrat in njegovi ukrepi za varstvo podnebja. Prejemniki nagrad lahko videe uporabijo v lastne marketinške namene. Poleg tega bodo finalisti prejeli priznanje, ki jo lahko postavijo na vidno mesto v svojem podjetju, vsi nominiranci pa prejmejo še potrdilo o sodelovanju.

Nominirance, finaliste in druga izstopajoče obrate v obeh kategorijah bomo predstavili na spletni strani natečaja www.climahost.eu.