Nagrade

Predali bomo tri glavne nagrade v kategoriji »hotelirstvo« in dve »posebni nagradi«. Za pet finalistov bomo posneli profesionalni video, v katerem bo predstavljen obrat in njegovi izstopajoči ukrepi za varstvo podnebja. Prejemniki nagrad lahko videe uporabijo v lastne marketinške namene. Poleg tega bodo finalisti prejeli priznanje, ki jo lahko postavijo na vidno mesto v svojem podjetju, vsi nominiranci pa prejmejo še potrdilo o sodelovanju.

Nominirance, finaliste in druga izstopajoče obrate v obeh kategorijah bomo predstavili na spletni strani natečaja www.climahost.eu.