Kriteriji ocenjevanja

S pomočjo vprašalnika lahko opišete svoje podjetje, vse že izvedene ukrepe in svoj celostni koncept. Povejte nam, zakaj si prav Vaše podjetje zasluži to odlikovanje. Natančnejše kot bodo Vaše informacije, bolje jih bo žirija lahko razumela in ocenila. Po zaključku roka za oddajo bomo zbrane in izpolnjene prijave preverili in v prvem koraku na osnovi vseh podatkov naredili predizbor nominirancev. Nominirance bomo osebno kontaktirali. Morda bomo na tej stopnji imeli še dodatna vprašanja glede nekaterih Vaših podatkov. Nominirance bomo predstavili na spletni strani natečaja.

V drugem koraku žirija ponovno preveri nominirane kandidate in izbere tri finaliste ter dobitnika v kategoriji hotelirstvo, ter dva dobitnika posebne nagrade.

Glede na področje izvajanja ukrepov bo žirija Vaš angažma ocenila z določenim številom točk. Seštevek točk predstavlja končni rezultat.

Izberejo in odlikujejo se trije najboljši obrati  v vsaki kategoriji. Na odločitev žirije vplivajo usklajenost in celostnost koncepta, inovativnost in možnost prenosa na druga podjetja.